Valg til AURA Energis repræsentantskab

Repræsentantskabet i AURA Energi a.m.b.a. er det øverste besluttende organ i koncernen og skal bestå af 99 medlemmer. Repræsentantskabet har bl.a. til opgave at vælge bestyrelsen samt godkende årsrapporten. 

 

Se kandidater