Valg til Ældrerådet 2017

Der er valg til Ældrerådet i Viborg Kommune fra den xx. xxx 2017 til xx. xxx 2017.

Alle, der er fyldt 60 år den xx. xxx 2017 og har fast bopæl i Viborg Kommune, har valgret og kan stille op til Ældrerådet.

De xx medlemmer, der bliver valgt, skal fra 1. januar 2018 og de næste fire år frem til den xx. xx 2021 tale de ældres sag over for politikerne i Viborg Kommunes Borgerrepræsentation i lokalpolitiske sager, der vedrører ældre.

 

Stil op Se kandidater