Forbrugerrepræsentanter til Energi Viborg Vand A/S’ bestyrelse

Der afholdes valg blandt forbrugerne til Energi Viborg Vand A/S bestyrelse. Vi søger derfor kandidater til posten som forbrugerrepræsentant i selskabets bestyrelse med virkning fra januar 2018 og fire år frem.

Bestyrelsen i Energi Viborg Vand A/S

Bestyrelsen i Energi Viborg Vand A/S består af ni personer. Fem bestyrelsesmedlemmer er byrådsmedlemmer, tre er medarbejderrepræsentanter og en forbrugerrepræsentant. 

Bestyrelsen varetager selskabets interesser og er ansvarlig for den overordnede ledelse af Energi Viborg Vand A/S’ forretningsområder inden for drikkevand og spildevandshåndtering i forsyningsområderne.

Forbrugerrepræsentant 

Enhver person, der er myndig efter dansk ret, kan opstille som kandidat til forbrugervalget. Opstilling kræver 10 stemmeberettigede forbrugere som stillere for kandidaten. Opstilling er mulig frem til 17. september 2017.

Stil op