Repræsentantskabsvalg 2016

I 2016 vil der være repræsentantskabsvalg i kredsene 4 (lokalområder 13-15), 6 (lokalområder 19-21) og 9 (lokalområder 31-33). 

Valgbar til repræsentantskabet er ethvert personligt FDM-medlem under 70 år, som har været medlem af foreningen i minimum et år, og som har folkeregisteradresse i et af de FDM lokalområder, der indgår i valget. Om valgbarhed henvises endvidere til vedtægternes § 6, stk. 3.

Stil op Se kandidater

Anmeldelse af kandidatur her på siden inklusive stillerliste samt cv skal være udfyldt senest tirsdag 1. september 2016 kl. 12:00 middag.