To bestyrelsesmedlemmer er valgt

Kundevalget til to bestyrelsesposter i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S er afsluttet. Steffen Agger og Jørgen E. Hansen blev valgt til bestyrelsesmedlemmer i de to selskaber. Martin Løbel og Tino Jønsson blev valgt til henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Forsyning Helsingør takker de kandidater, der var opstillet, og alle kunder, der har deltaget i valget.