Valg til Seniorrådet 2017

Der er valg til Seniorrådet i Furesø Kommune fra den 25. september 2017 til den 8. oktober 2017.

Alle, der er fyldt 60 år den 08. oktober 2017 og har fast bopæl i Furesø Kommune, har valgret og kan stille op til Ældrerådet.

De 9 medlemmer, der bliver valgt, skal fra 1. januar 2018 og de næste fire år frem til den 31. december 2021 tale de ældres sag over for politikerne i Furesø Kommunes Borgerrepræsentation i lokalpolitiske sager, der vedrører ældre.

 

Stil op Se kandidater