Forbrugervalg i Hillerød Forsyning

Bliv dine medborgeres stemme i Hillerød Forsyning.

Vi skal have valgt 2 forbrugerrepræsentanter ind i bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S.

Vil du være kandidat til en plads i bestyrelserne ? Så kan du fra den 9. juni til den 4. august stille op som kandidat.

Du har også mulighed for at gøre din indflydelse gældende ved at stemme på en kandidat, når valget åbnes den 15. september.

Stil op