Normal fixed jens marts 2012

Jens Gammeltoft

Hvem er jeg

Jeg hedder Jens Gammeltoft, er 64 år og fortsat på arbejdsmarkedet i den private sektor.
Jeg har siden 1978 boet i hus i Hillerød Øst sammen med Anne-Marie.
I 2016 deltog jeg i den såkaldte ”8 mands gruppe”, der protesterede mod ”Tvungen separat kloakering på privat grund”. Gruppen eksisterer stadig og overvåger, hvad der sker på området om spildevandsplaner. Jeg har denne gruppes 100% opbakning til valget.
Protesterne i 2016 viste, at borgere godt kan påvirke vores politikere, når der er ved at ske uretfærdigheder som f.eks. forskelsbehandling, manglende sammenhæng mellem miljøeffekt og økonomiske konsekvenser osv.

I skal vælge mig, fordi….

Jeg har stor viden om området.
I forbindelse med protesterne i 2016 satte jeg mig grundigt ind i spildevandsplaner med dertil hørende problematikker. Dette set ud fra både kommunalt og privat synspunkt.
Arbejdet i ”8 mands gruppen” medførte bl.a. møder med forskellige politikere, aktindsigt i forskellige sager, flere byrådsmøder og vigtigst: Mundtlig og skriftlig kontakt med mange borgere i Hillerød Kommune. I fællesskab tilførte vi diskussionen nye synspunkter og konkrete oplysninger.

Jeg vil arbejde for:
Overvågning af, at den nye spildevandsplan bliver lavet efter principper, der blev vedtaget på byrådsmødet i oktober 2016.
At finde gode løsninger til at håndtere regnvand i forbindelse med skybrud.
Vi skal værne om miljøet, gå efter rigtige løsninger, men ud fra gennemarbejdet materiale og oplysninger, så der træffes de rigtige beslutninger.
At passe på vores miljø er et fælles ansvar for alle borgere i Hillerød Kommune. Derfor bør der være en rimelig balance mellem miljøeffekt og økonomiske konsekvenser. Det gælder for både Hillerød Kommune og dens borgere.
Mine værdier er dialog, anerkendelse og respekt. Jeg vil arbejde for relevant og rettidig kommunikation.