Normal fixed lwk072017

Lise Wied Kirkegaard

Hvem er jeg

Jeg er uddannet jurist med en Master i professionel kommunikation, og har mere end 10 års ledelseserfaring fra offentlige institutioner. Jeg er 53 år, har børn, mand og hunde, og et arbejdsliv, der gennem årene har været centreret om sundhed og miljø. I dag arbejder jeg med den borgernære forebyggelsesindsats i Beredskabsstyrelsen - Kommune og Borger. Jeg er pragmatiker og beslutningsvant, og deler i øvrigt Benny Andersens opfattelse af, at "naturligvis kan meget lade sig gøre".

I skal vælge mig, fordi….

Jeg vil arbejde aktivt for udvikling af Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S med langsigtede og realistiske mål, der sikrer, at forsyningsaktiviteterne er gearet til fremtiden. Som forbrugernes repræsentant har jeg fokus på omkostninger, investeringer, miljø og bæredygtighed. Jeg er optaget af sikker vandforsyning med minimal miljøbelastning til laveste pris, og et spildevandssystem, der er drevet effektivt og er uafhængigt af klimaændringer og ydre påvirkning. I bestyrelsesarbejdet vægter jeg samarbejde og resultater, ikke blot internt i bestyrelsen, men også i forhold til eksterne forsyningsselskaber, hvor det er muligt og giver mening. Jeg er uafhængig af partipolitiske interesser.