Normal fixed 20170619 tim karll

Tim Karll

Hvem er jeg

Jeg er uddannet som Kemiingeniør i 1969 og har erhvervserfaring fra en lang række store og mellemstore virksomheder i indland og udland.
Jeg har indtil nu siddet som forbrugervalgt repræsentant i bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S siden januar 2014.
Jeg har boet i Hillerød siden 1999 og har som pensionist siden 2009 deltaget som frivillig tovholder i cykelgruppen Fri-hjul, samt deltaget i stiftelsen i maj 2013 af den erklærede upolitiske forening Hillerød Bys Lokalråd, - hvor jeg pt. er sekretær i bestyrelsen.
Byens og kommunens udvikling, samt borgernes og virksomhedernes forhold interesserer mig levende. Jeg ønsker balance mellem de forskellige hensyn, herunder økonomi og miljø, på et demokratisk, fagligt velfunderet grundlag, - med blik for de ny tekniske muligheder.

I skal vælge mig, fordi….

Jeg har lysten og evnerne til at levere, hvad det kræver, at bidrage positivt og konstruktivt til bestyrelsesarbejdet.
Gennem min uddannelse og erhvervserfaring mener jeg mig velkvalificeret til bestyrelsesarbejdet i både Hillerød Spildevand A/S og Hillerød Vand A/S.
Fra mit CV kan nævnes:
Jeg har bestredet jobs som leder af kemiske analyse¬laboratorier, driftskemiker på en Irsk cementfabrik, produktionschef, kvalitetsstyringschef og udviklingschef på danske papirfabrikker.
Senior Research Associate, hos Stora Papyrus AB i Sverige, med ansvar for koncernens produkt- og produktionsstrategi (Papir).
Kvalitets-, miljø- og sikkerhedschef i fødevareindustrien, herunder ansvar for fødevaresikkerhed.
Ledende auditor for kvalitets-, miljø-, sikkerheds- og fødevare-hygiejne-cerificering af over 100 forskellige virksomheder, for Dansk Standard og Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. samt Ledende verifikator for EMAS og CO2-kvoter.
Blandt mine kunder som auditor kan nævnes Novo Nordisk A/S,
(ISO 14001 miljøcertificering af alle fabrikker i Danmark, USA og Frankrig), Carlsberg A/S, (ISO 9001 og 14001 kvalitetsstyring- og miljøcertificering af bryggerier og kildevandsanlæg i Danmark, Norge og Schweitz), Coca Cola, (kvalitetsstyring- og miljø- og sikkerheds-certificering i Nord Europa) , Århus Oliefabrik A/S,
(ISO 9001 kvalitetscertificering), Coloplast A/S, (ISO 9001 kvalitetscertificering og EMAS-verifikation), Kommunale Kraftvarmeværker (CO2-kvoteverifikation), og en autoophugger på Ærø, (ISO 14001 miljøcertificering).