Normal fixed 101 0200 img  3

Niels Frølich Nilsson

Hvem er jeg

Jeg har boet i Uvelse siden begyndelsen af 70'erne. Er oprindelig udannet inden for VVS og har i mange siddet i Byrådet i Slangerup. Jeg har i den forløbne periode deltaget i bestyrelsesarbejdet i Hillerød Forsyning og mener, at jeg har medvirket til at holde forbrugerpriserne på et rimeligt niveau. Og ønsker derfor at genopstille.

I skal vælge mig, fordi….

Jeg har som nævnt allerede erfaring for arbejdet i bestyrelsen og mener dermed at have et forspring for andre kandidater Min uddannelse og erfaring inden for det tekniske vil også være en fordel.