Normal fixed foto   kandidat til hiller d forsyning

Kristian R. T. Grønne

Hvem er jeg

Jeg gik på pension i sommeren 2016, men har ind til d.d. arbejdet i det rådgivende ingeniørfirma COWI A/S
Uddannelse:
Teknikumingeniør, Københavns Ingeniørhøjskole, 1979
Murersvend, Københavns Tekniske Skole, 1967
Kloakmester, Teknologisk Institut Tåstrup, 1986
Quality Auditor, DFK eksamineret kvalitetsauditor, 2000

I skal vælge mig, fordi….

Jeg har en stor interesse i at vi som forbruger i Hillerød forsyning får mest mulig værdi for vores penge, derfor som følger:
- at vi får udviklet vores forsynings-net med robuste løsninger.
- at der kommer nye tiltag inden for behandlingen af vores brugsvand herunder en central afkalkning af brugsvandet, således at vores drikkevands hårdhed kan sænkes fra den nuværende hårdhed på ca. 18 (dH) til ca. 10 (dH), hvilket vil give store forbedringer i husholdningerne.
- at vi får forbedret vores afløbssystem således at det bliver mere robust over for kommende ekstrem skybrud.
- at der ikke spildes flere penge på geotermisk varme, som er et højrisiko område og for dyrt sammenlignet med biomassekraftvarme.