Normal fixed j rn

Jørn Due

Hvem er jeg

Jeg har i rigtigt mange år været leder af såvel kommunal som privat vandforsyning, og har nu fået den fornødne tid til min disposition til at kunne virke for fællesskabet med min erfaring.

I skal vælge mig, fordi….

- Jeg kan se Hillerød Forsyning foretager store investeringer med ejerens velsignelse til gavn for den tilflyttede industri, men på forbrugernes bekostning. DET MÅ BRINGES TIL OPHØR
- Priserne for vand og afløb er højere i Hillerød end i de omkringliggende forsyninger. DETTE MÅ ÆNDRES