Normal fixed helle

Helle Parsberg

Hvem er jeg

Jeg er 53 år, og har i hele min karriere arbejdet med vand og spildevand.
I 32 år har jeg været ansat samme virksomhed og været en del af den store forandring fra ”Københavns Vandforsyning”, ”Københavns Energi” og til HOFOR A/S (Hovedstadsområdets Forsyingsselskab) i dag. Undervejs har mit fokus været at være med til at skabe en moderne virksomhed, der både kan levere et unikt produkt og en høj service til kunderne, som vi altid kan stå på mål for.
Jeg har altid brændt for det rene vand, og for at sikre en miljømæssig god behandling af spildevand.
Jeg har arbejdet med modernisering og optimering af processerne (Lean) hvor jeg har understøttet effektive processer, i en stadig mere kompleks og større organisation, der løbende er blevet underlagt økonomiske reguleringer på vand- og spildevandsområdet.

I skal vælge mig, fordi….

Jeg er en engageret forbruger, der bl.a. brænder for at sikre det rene vand, og at der også er nok rent vand til de kommende generationer.
Jeg er også en forbruger, der mener, at man i en reguleret "hvile-i-sig-selv" virksomhed - der hverken må have overskud eller underskud - har en forpligtelse til at sikre kunderne en god og effektiv betjening.
Jeg er ikke utryg ved at skulle stille op over for politikere eller ledelse, idet jeg har været medarbejderrepræsentant i HOFOR A/S og HOFOR VAND og SPILDEVAND A/S bestyrelser i perioden 2013-2017. Min erfaring gør også, at jeg kender til stort set de fleste reguleringsregler på vand og spildevandsområdet, og da jeg for nyligt er flyttet til Hillerød, vil jeg nu gerne bruge min erfaring lokalt.
I Danmark har vi noget af det reneste vand i verden, så for mig er det vigtigste, at vi kan bibeholde det rene grundvand, og medvirke til, at vores børn i fremtiden også vil kunne forsyne sig med det reneste vand. Det er vigtigt at vi fjerner giftstoffer og undgår nedsivninger til vores grundvand.
Spildevandet skal håndteres på en miljømæssig forsvarlig måde, så det skal renses og behandles, så vi kan udlede det uden at beskadige naturen.
Som forbruger mener jeg også, at forsyningsvirksomheden bør informere borgere og kunder udførligt om de arbejder virksomheden udfører, f.eks. i vejene og omkring forbrugernes ejendomme.