HOFORs nye forbrugerrepræsentanter

Anders Jørn Jensen og Povl Markussen, fra henholdsvis Nørrebro og Albertslund, fik flest stemmer ved HOFORs forbrugervalg. De genindtræder derfor som forbrugerrepræsentanter i bestyrelserne for HOFORs 16 vand- og spildevandsselskaber.

Udover de to forbrugerrepræsentanter er der valgt fire suppleanter, der skal træde til ved en forbrugerrepræsentants udtræden.
De fire suppleanter er:

1.Tobias Lau
2. Arne Lie -Olesen
3. Lene Midtgaard Hoedeman
4. Ricky Jannik van Overeem
 

 

HOFOR vil gerne sige tak til alle kandidaterne og til dem, der har stemt ved valget.

Både forbrugerrepræsentanter og suppleanter er valgt for en toårig periode, og der vil således igen være forbrugervalg i 2018.