Normal fixed dsc01252

Stillere

 • Helene Eskildsen
 • Knud Dahn
 • Lars Bremer
 • Leif Pedersen
 • Tove Jensen
 • Erland Andersen
 • Preben Pedersen
 • Bent Jørgensen
 • Enrico Juhl
 • Vinie Hansen
 • Sif Enevold
 • Patrick Wilson
 • Anders Jørn Jensen
 • Allan Nielsen
 • Karl Neumann
 • Holger Pedersen
 • Per Larsen
 • Biba Schwoon
 • Gertrud Gelting
 • Finn Stubtoft
 • Lena Kujahn
 • Jacob Lundgaard
 • Jeppe Milthers
 • Line Hvid Jacobsen
 • Lisbeth Mathiesen
 • Vagn Kjær-Hansen
 • Signe Haarh Landon
 • Povl Markussen

  Hvem er jeg

  I de sidste 2 år har jeg været forbrugerrepræsentant i HOFORs bestyrelse.

  Jeg bor i den almene boligafdeling Hyldespjældet i Albertslund, hvor vi har arbejdet med omstilling til bæredygtighed i over 25 år. Jeg har været med hele vejen, og bl.a. har vi mere end halveret vores vandforbrug, vi har afprøvet rensning og genbrug af vaskevandet på fællesvaskeriet, og i 10 boliger har vi installeret urinsorterende toiletter, for at få næringsstofferne tilbage til landbrugsjorden og ind i kredsløbet igen. I Hyldespjældet har vi også begrønnet rigtig mange tage for at skabe mere natur og ikke overbelaste kloakkerne.

  Arbejdsmæssigt er jeg leder af Agenda Center Albertslund, der er en professionel græsrodsorganisation, hvis grundlæggende opgave er, at omstille Albertslund til bæredygtighed. Vores målgruppe er især borgere og boligområder. Hvert år har vi projekter sammen med 2/3 byens boligområder - bl.a. om vandspareaktiviteter og –kampagner. Og Albertslund er da også den første kommune i landet, der nåede under et vandforbrug på 100 liter pr. person / døgn.
  Privat er jeg gift. Vi har tre voksne drenge og seks børnebørn - der (lige som alle andre) også skal have rent vand, til deres børn og børnebørn, når de engang når så vidt....

  I skal vælge mig, fordi….

  I HOFOR bestyrelsen har jeg i de sidste 2 år lagt særlig vægt på:

  - at HOFOR ikke bare skal være de pæne ords selskab. Sloganet “Vi skaber bæredygtige byer” forpligter. Vi skal definere hvad en bæredygtig by er, gøre den konkret og forfølge målet! Og det handler ikke bare om, at nedsætte forbrugene, det handler også om at skabe kredsløb!

  - at vi skal sikre rent drikkevand. For tænk hvis halvanden million mennesker i storkøbenhavn, pga. kunstgødning og sprøjtegifte ikke kan få rent drikkevand! Arealerne rundt om vandboringerne skal sikres med skovrejsning og mod forurening.

  - at HOFOR ikke bare skal være et “oppe fra og ned selskab”. Derfor er der nu etableret et NGO-forum i HOFOR, hvor “oppe” og ”nede” mødes, diskuterer og finder løsninger sammen. I NGO-forummet deltager lokale natur-, miljø- og friluftsorganisationer, grundejerforeninger og andre interessegrupper.

  - at spildevand ikke bare er spildevand. Spildevand er fyldt med livsvigtige næringsstoffer. De skal ind i kredsløbet igen – ikke ødelægges i rensningsanlæggene. Eksempelvis tisser en person på årsplan kvælstof nok til at dyrke 250 kilo korn!

  - at både by og forstad skal sikres mod skybrud og det på en måde, så vi får mere spændende byer ud af det med mere natur og mere varieret natur. Det gælder projekter som åbningen af Ladegårdsåen, lokale nye våde enge og klimasikringen af vores to store vand-motorveje Store Vejleå og Harrestrup Å.

  - at gebyrerne skal være rimelige og ikke ramme uhensigtsmæssigt. F.eks. var jeg uenig, da et flertal i bestyrelsen besluttede, at indføre et gebyr på at indgå en betalingsaftale. Hvis man er kommet bag ud med vandregningen, skal man ikke straffes med et gebyr, når man henvender sig for at få sin gæld ud af verden.

  - at der skal være plads til forskellighed. Vi er sammen om HOFOR, men det betyder ikke nødvendigvis, at der skal være ens løsninger i Dragør såvel som i Albertslund, i København såvel som i Vallensbæk, osv.

  - at hjælpe alle de borgere der har henvendt sig til mig, hvad enten det har været med kloakproblemer, ledningsbrud, uforståelige vandregninger, døde fisk, pleje af brinker, svanereder, affald i regnvandsbassiner eller bare problemer med at få fat i den rette person i HOFOR.

  Jeg håber selvsagt, at få mulighed for at fortsætte arbejdet i bestyrelserne efter valget.

  Nogen vil måske undre sig over, at jeg ikke nævner noget om prisen på vand. Det kan man godt synes, skulle være et vigtigt fokusområde for en forbrugerrepræsentant. Det mener jeg imidlertid ikke, er så afgørende. I dag koster en liter ren og sund vandhanevand kun i omegnen af 5 ører. Det er meget billigt. Og vandsektoren er underlagt så mange lovmæssige reguleringer, at vandprisen helt automatisk bliver presset i nedadgående retning. Endda i en sådan grad, at det kan komme til at gå ud over vandselskabernes mulighed for at sikre grundvandet og skaffe nok rent drikkevand i fremtiden. Så det, der i virkeligheden er brug for at fokusere på som forbrugerrepræsentant, er, at vi ikke sætter muligheden for at skaffe rent vand over styr, bare for ar få en marginal økonomisk fordel her og nu. Det vil være dumt. Vi skal være sikre på, at vi også har rent og rigeligt vand om 10, 20 og 200 år – det er alle pengene værd!

  Alle har to stemmer. Jeg anbefaler Anders Jørn Jensen fra Nørrebro til din anden stemme. Det gør jeg fordi, vi arbejder godt sammen og fordi det giver rigtigt god mening, at den ene forbrugerrepræsentant kommer fra byen, mens den anden kommer fra en omegnskommune.