Forbrugervalg i HOFOR

HOFORs forbrugere skal vælge to fælles forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne for HOFORs 16 vand- og spildevandsselskaber. Desuden skal der vælges fire suppleanter.

Alle myndige privatforbrugere samt virksomheder bosiddende i HOFORs forsyningsområde har hver to stemmer til valget.


 

Se kandidater 

Stem her med NemID

Stem som virksomhed

Har du problemer med at stemme?
Send en mail til hofor@aion.dk eller ring på 2612 2520 (kl. 08.00 - 20.00)

Stemmeafgivelse foregår fra den 1. marts til den 3. april 2018 kl. 12.