Resultatet af HOFORs forbrugervalg

Anders Jørn Jensen og Povl Markussen er begge genvalgt som forbrugerrepræsentanter i bestyrelserne for HOFORs 16 vand- og spildevandsselskaber.

Udover de to forbrugerrepræsentanter er der valgt fire suppleanter, der skal træde til ved en forbrugerrepræsentants udtræden eller forfald af seks måneders varighed.
 

De fire suppleanter er:

1. Jesper Schou Hansen

2. Hanne Dahlerup

3. Arne Lie-Olesen

4. Ricky Jannik van Overeem

Du kan læse kandidaternes egne præsentationer her på hoforvalg.dk

Både forbrugerrepræsentanter og suppleanter er valgt for en fireårig periode, og der vil således igen være forbrugervalg i 2022.

Stemmetallene for de valgte forbrugerrepræsentanter og suppleanter fordeler sig således:

  • Anders Jørn Jensen              2943 stemmer
  • Povl Markussen                   2108 stemmer
  • Jesper Schou Hansen           660 stemmer
  • Hanne Dahlerup                   584 stemmer
  • Arne Lie-Olesen                   397 stemmer
  • Ricky Jannik van Overeem  364 stemmer


 

 

Stemmeafgivelse foregik fra den 1. marts til den 3. april 2018 kl. 12.