Normal fixed billede mirjam
Under valget kan du debattere med kandidater på www.ing.dk. Klik ind og deltag.

Mirjam Godskesen

Liste Yngrelisten
Uddannelse Ph.D.
Retning Uden for kategori
Årgang 2000
Arbejdssted UNWIND
Alder 47
Eksterne henvisninger
Hvem er jeg

Uddannet civilingeniør inden for energi og miljø i 1994, selvstændig konsulent coach og researcher siden 2007.

I skal vælge mig, fordi….

en stemme på mig er en stemme på videreførelse af den retning for foreningen, som Yngrelisten har været med til at gennemføre igennem de sidste mange år.