Normal fixed mb 151031 c3 2874 2
Under valget kan du debattere med kandidater på www.ing.dk. Klik ind og deltag.

Ditte Marie Reinholdt Jensen

Liste Yngrelisten
Uddannelse Civilingeniør/Master of Science in Engineering
Retning Energi & Miljø
Årgang 2015
Arbejdssted KLAR Forsyning
Alder 27
Hvem er jeg

Jeg er en nyuddannet miljøingeniør, som til daglig arbejder med klimasikring, regn- og spildevandsplanlægning.

I løbet af min studietid har jeg været meget aktiv i Polyteknisk Forening på DTU, og det var herigennem at min interesse for IDA startede. De sidste tre år har jeg lagt et stort engagement i Ingeniørforeningen, og blandt andet været med til at starte den første studenterliste, som kom med i Repræsentantskabet ved sidste valg.

Nu er jeg hoppet over i "de voksnes" valgkreds hos Yngrelisten, men jeg har stadig meget samarbejde og god kontakt med studenterlisten.

I skal vælge mig, fordi….

Jeg kan bidrage med et sæt nye øjne, samtidig med at IDA's maskinrum ikke er mig helt ukendt.

IDA er en stærk forening, som allerede gør meget for sine medlemmer indenfor rådgivning, netværk, profilering og opkvalificering. Der er dog brug for en ekstra indsats i forhold til interessevaretagelse i overgangene mellem de forskellige kapitler i ens liv, fx: når man dimitterer, skifter job, bliver udstationeret, starter egen virksomhed etc.

For at blive bedre til at imødekomme medlemmerne i deres forskellige situationer, så er vi nødt til at få en bedre, mere politisk repræsentativ sammensætning: vi skal have sænket gennemsnitsalderen i mange af de interne politiske organer, og scienter og udenlandske ingeniører i DK skal bedre med om bord.