Normal fixed nynne christiansen 18x18 300dpi
Under valget kan du debattere med kandidater på www.ing.dk. Klik ind og deltag.

Nynne Budtz Christiansen

Liste Yngrelisten
Uddannelse Diplomingeniør/Master Leadership and Innovation in Complex Systems
Retning Eksport
Årgang 2009
Arbejdssted DTU Diplom
Alder 33
Hvem er jeg

Engageret og naturligt agerende intraprenør i de organisationer jeg er en del af. jeg er lektor på DTU Diplom, serie-organisations-opstarter, trommespiller i et samba band og frivillig underviser på asylcentrene.

I skal vælge mig, fordi….

Uddannelse er en hjertesag og her mener jeg at vi skal uddanne unge ingeniører der kan indgå i fremtidens virksomheder. Det er ikke nok at være dygtig specialist, de skal også kunne se helhedsorienteret på organisationens og samfundets udfordringer og inddrage viden fra andre fagligheder end deres egen.
Uddannelsesinstitutionerne skal også tage de unges behov for identitetsdannelse igennem uddannelsesvalg alvorligt, hvad de mange nye generalistuddannelser bærer præg af, men så bør vi også tilbyde specialistoverbygninger til de generalistuddannede på samme måde som mange specialistuddannede vender tilbage til uddannelsesinstitutionerne for at bygge ovenpå med generalistkompetencer.