Normal fixed martin
Under valget kan du debattere med kandidater på www.ing.dk. Klik ind og deltag.

Martin Riisgaard-Jensen

Liste Privatansattes Liste
Uddannelse Civilingeniør/Master of Science in Engineering
Retning Elektronik,Stærk- og Svagstrøm
Årgang 1985
Alder 54
Eksterne henvisninger
Hvem er jeg

Jeg er civilingeniør fra Aalborg Universitet og har været ansat i flere private virksomheder i det jyske. Her har jeg årelang erfaring som formand for virksomhedsgrupperne. Jeg er gået ind i det politiske arbejde i IDA, fordi privatansatte ingeniører i provinsen har meget få repræsentanter i IDA’s politiske ledelse. Jeg vil modsætte mig københavneri og det uforholdsmæssige store fokus mod det offentlige arbejdsmarked i IDA.

I skal vælge mig, fordi….

Jeg vil arbejde for, at IDA kommer nærmere på at anvende 80 % af sine ressourcer på privatansatte ingeniører. 80 % er den andel af IDA's medlemmer, der er privatansatte. Lige nu er vi ikke tæt på.

Jeg vil især have fokus på, at IDA udvikler et værktøj til sammenligning af de pensionsordninger og pensionsforsikringer, som privatansatte har. Et værktøj som den lønstatistik, vi kender – bare til pension. Almindeligvis kan man ikke vælge det selskab, man får ordningen i, fordi arbejdsgiver indgår er en kollektiv aftale for alle ansatte. Både hvad angår forrentning og især forsikringsdækning er der stor forskel - og min erfaring er, at man er langt dårligere dække forsikringsmæssigt, end man tror, og sammenlægning med andre ordningen er umulig