Normal fixed 16bc33

Privatansattes Liste

Party leader Malene Krog Lundsby
Setup type Prioriteret
Profil

Malene Krog Lundsby, Telenor

Mit IDA sikrer dialog og tager indflydelse i samfundet om emner som studie, jobvilkår og udvikling af kompetencer gennem hele arbejdslivet …

 

Jacob Bom Madsen, Universal Robots

IDA skal sikre en god overgang mellem studie og job, og fx tilbyde seminarer og brancheindsigt for unge ingeniører i starten af karrieren …

 

Jesper Terp Christensen, Semco Maritime

Som 69 årig trapper jeg måske ned - eller op, uagtet hvad så ved jeg at IDA er der for mig - med tilbud om uddannelse, netværk og rådgivning …

 

Morten Thiessen, Scandinavian Boiler Service

Jeg ved at IDA nytter når det gælder jobbet, vi skal varetage de privatansattes interesser og være en attraktiv partner for virksomhederne …

 

 

Privatansattes Liste vil sikre at privatansattes ingeniørers interesser og ansættelsesforhold bliver en prioritet i IDA. Men Privatansattes Liste er mere end blot løn- og ansættelsesforhold – vi vil i ligeså høj grad sikre, at privatansatte og nyuddannede ingeniører er klædt på til at kunne håndtere et omskifteligt arbejdsmarked og en øget globalisering. 

Mit IDA

Malene Krog Lundsby udtaler, at hendes IDA kan binde alle arbejdsmarkedets interessenter sammen i dialog og er en naturlig indflydelsesrig spiller i samfundet. ”Mit IDA sikrer dermed ingeniørens interesser både i dialogen på arbejdsmarkedet, i overgangen fra studie til første job og i udviklingen af ingeniørens kompetencer gennem hele arbejdslivet”. IDA skal arbejde for at øge ingeniørernes værdi på arbejdsmarkedet gennem muligheder for kompetenceudvikling og faglige stærke netværk.

En god start på arbejdslivet

”Ingeniørstudiet har lært mig mange faglige kompetencer men for lidt om jobmarkedet” udtrykker Jacob Bom Madsen. Han ønsker, at IDA skal træde til som en markant samarbejdspartner, der sikrer en god overgang mellem studie og job, og fx tilbyde seminarer for unge ingeniører om starten på karrieren.

Hvad laver jeg som 69 årig?

Jesper Terp Christensen har en målsætning om, at han skal kunne se tilbage på et langt og aktivt arbejdsliv. ”Jeg snakkede forleden med en ældre kollega som inspirerende fortalte om den løbende videreuddannelse, han har fået. Det er mit mål, at jeg med hjælp fra IDA kan holde mig attraktiv på arbejdsmarkedet”. IDA skal derfor være leveringsdygtig i tilbud, der kan udvikle ingeniøren i alle arbejdslivets faser. 

Vores forening – vore interesser

Morten Thiessen har oplevet, at det nytter at have en stærk organisation som IDA til at varetage hans såvel som kollegers interesser i en privat virksomhed. Han udtaler, at ”IDA skal blive bedre til at støtte ansatte på private arbejdspladser og skal være en attraktiv partner for virksomhederne”.

 

 

Privatansattes Liste formål er at øve indflydelse i IDA's besluttende forsamlinger således, at de privatansatte ingeniørers interesser og deres ansættelsesforhold får prioritet og opmærksomhed i foreningen.

Vores mission er:

 • At udvikle og forbedre IDA ydelser til privatansatte ingeniører, herunder støtte eksisterende virksomhedsgrupper og dannelsen af nye grupper, og samtidigt servicere de medlemmer, der ikke er omfattet af en virksomhedsgruppe.
 • Have fokus at ingeniørernes robusthed i et foranderligt arbejdsmarked og derved sikre og bevare deres employability og værdi.
 • At sikre, at der fokus på lederne og deres behov.

Vores vision er:

 • At IDA får et større fokus på de privatansattes ingeniørers forhold.
 • At IDA bliver en slagkraftig interesseorganisation, der varetager alle ingeniørers interesser omkring arbejdsmarkedet.
 • Det globale arbejdsmarked udvikler nye behov og vi vil sikre at IDA hele tiden er på forkant med at dække disse.

Vores vision og mission gælder både i forhold til arbejdsmarkedet og internt i IDA, hvor der trods mange års kamp fra vores side endnu ikke er lykkes at løfte interessevaretagelsen af privatansattes ingeniørers forhold på arbejdsmarkedet til et fair niveau.

Derfor arbejder vi til stadighed med at forbedre disse.

Vores historie:

Privatansattes Liste er udsprunget af virksomhedsgrupperne, formålet var også dengang, at sikre at IDA havde det nødvendige fokus på de privatansatte ingeniører.

Gennem årerne er vores fokusområde udvidet, men det er stadig på, at varetage de privatansattes interesser i forhold til virksomhederne og internt i IDA.

Det drejer sig ikke længere kun om løn- og ansættelsesvilkår, men også om de udfordringer privatansatte ingeniør står i forhold til et arbejdsmarked, der ændrer sig stadig hurtigere og bliver global.

Disse opgaver skal IDA også kunne løse.

Demokratiet i IDA

Privatansattes Liste mener, at det er de erhvervsaktive medlemmer, der skal forme IDAs politikker for så vidt angår alle forhold på arbejdsmarkedet.

Herved sikrer vi, at IDAs fokus altid er på at være med i udviklingen på arbejdsmarkedet og i samfundet - gerne på forkant.

IDA skal have en stærk position, som talerør på ingeniørarbejdsmarkedet

Ikke erhvervsaktive medlemmer skal have en service fra og en indflydelse i IDA, der er i overensstemmelse med deres situation på arbejdsmarkedet og deres indbetaling til foreningen.

Vi ser IDA, som en stærk arbejdstagerorganisation, der også varetager ledernes interesser, som bidrager til sikring af uddannelserne og videreuddannelse.

IDA skal også være et fagteknisk fællesskab, hvor ingeniører mødes og udveksler erfaringer.

De politik områder vi vil sætte i fokus frem mod det kommende valg til repræsentantskabet i 2016 er.

Fokuspolitikker

 • Det psykiske arbejdsmiljø
 • Virksomhedsgrupperne
 • Medlemmer uden virksomhedsgrupper
 • Hvordan engagerer vi de unge
 • Hvordan vi gennem samarbejde med virksomhederne får indflydelse
 • Employability

Som medlem af listen kan du få indflydelse på listen holdninger og dermed være med til at præge IDA.

Privatansattes Liste arbejder for og sammen med medlemmerne, derfor ønsker vi at inddrage medlemmerne i arbejdet, det kan ske ved, at man bliver valgt ind i repræsentantskabet, men også ved at man udpeges til forskellige udvalg.

Listen ledes dagligt af en listefører der sørger for det praktiske arbejde med at indkalde til møder.

På listen mødes vi mindst en gang om året til et listemøde og vælger listeføreren, landsledelsen og fastlægger listen politiker, og beslutter hvordan kandidaterne til valget skal prioriteres.

Lyder dette interessant og passer det med dine ønsker og holdninger kan du henvende dig til listeføreren eller et medlem af landsledelsen