Normal fixed yngrelisten logokvadrat

Yngrelisten

Listefører Søren Vang Fischer
Opstillingsform Prioriteret
Eksterne henvisninger
Profil

Yngrelisten – For en mangfoldig og ung Ingeniørforening

Yngrelistens hovedmål er en mangfoldig forening med gode tilbud til alle medlemmer. Vi ønsker flere medlemmer under 50 i de politiske organer og nem adgang til at blive aktiv og arbejde for det du brænder for, uden at skulle binde dig til længerevarende bestyrelsesperioder og lignende.

Gennem de seneste 12 år har Yngrelisten haft formandsposten i IDA og har været med til at drive foreningen i en mere moderne retning. Det er fortsat Yngrelistens mål at være den mest indflydelsesrige liste i IDA så vi kan fortsætte med dette arbejde til gavn for medlemmerne.

På Yngrelisten benytter vi aktivt vores bagland, og alle aktive er med til at definere listen holdninger, for vi mener medlemmernes mangfoldige interesser sikres bedst på denne måde.

Yngrelisten har været drivkraften bag ”Vision 2020” som IDA har arbejdet efter i flere år, og som bl.a. har ført til initiativet ”Engineer the Future”.

Nogle af Yngrelistens mærkesager til dette valg er:

  • Sænkning af dimittendarbejdsløsheden blandt naturvidenskabelige og tekniske kandidater.
  • Mere fokus på det globale arbejdsmarked, både for udrejsende og tilkommende medlemmer.
  • Sikring af karrieudvikling så IDA’s medlemmer modtager kompetenceløft især i starten af karrieren.

Yngrelisten kæmper dog for mange andre ting som du kan læse mere op på vores hjemmeside www.yngrelisten.dk

Ønsker du en udvikling af IDA der tager hensyn til de yngre medlemmer og hvor de valgte personer ligner medlemssammensætningen, så stem på Yngrelisten.

Yngrelisten – vi fornyer IDA

Kandidater i