Randers har valgt Ungeråd

Fredag eftermiddag den 29. januar 2016 sluttede valget til et nyt ungeråd.

Medlemmerne mødes første gang torsdag den 4. februar, hvor de vil blive modtaget af borgmester Claus Omann Jensen.

Det sker kl. 16.45 på Kaosambassaden, Stemannsgade 9D, 8900 Randers. Mødet er udelukkende for de valgte til Ungerådet.

1658 unge i Randers Kommune mellem 15-25 år har stemt ved det netop afholdte valg til Ungerådet.  Dermed er der blevet valgt 17 ordinære medlemmer til det nye ungeråd og 8 suppleanter.

Ideen til et Ungeråd kommer fra Randers Byråd, der ønsker at gøre de unge til vigtige sparringspartnere, når det handler om beslutninger der vedrører unge. Politikerne vil lytte til Ungerådet, der blandt andet vil kunne bede politikerne i Byrådet eller fagudvalg om at se på en konkret sag. Medlemmerne af Ungerådet skal derudover selv beslutte, hvilke konkrete emner de skal beskæftige sig med. Der er derudover allerede en fast arbejdsopgave for det nye Ungeråd, de skal nemlig komme med input til Randers Ugen for at give den årlige festuge en mere ung profil.

Selve valget har forgået i perioden 18.-29. januar 2016, hvor de turnerende valgtrailere har kørt rundt til skoler og uddannelsesinstitutioner. Derudover kom valgbussen forbi Randers Busterminal, Østervold, Rådhustorvet og Kulturhuset.

Randers Kommune er i forbindelse med valget blevet inddelt i syv distrikter for at få en så bred repræsentation af unge i hele kommunen. Tre kandidater fra hvert distrikt har kunnet blive valgt til Ungrådet, der således samlet vil kunne have op til 21. medlemmer.  Dog var der ingen kandidater fra ”Område 7: Randers by øst”, da der ikke har stillet unge op fra dette område. Dette har givet en kritik af valget, og for at imødekomme den har Børn- og Skoleudvalget besluttet at involvere alle 25 opstillede kandidater i Ungrådet.

Et enkelt distrikt ”Område 6: Randers by nord” får repræsentation i Ungerådet med fire ordinære medlemmer på grund af stemmelighed. For samtidig at anerkende valgets demokratiske resultat bliver der derfor 17 ordinære medlemmer og 8 suppleanter i det nye Ungeråd.

De syv distrikter/regioner er:

Område 1: Havndal Albæk
Område 2: Fårup Spentrup
Område 3: Sønderbæk Haslund
Område 4: Romalt Hørning
Område 5: Randers by vest
Område 6: Randers by nord
Område 7: Randers by øst